Program

Ostrava 2015 kandidát na Evropské hlavní město kultury 2015
Mezinárodní sympózium   13. – 14. května 2010
Umění, kulturní rozmanitost a sociální inkluze
Předpoklady rozvoje kreativity

Den 1  
13. května 2010

Místo: Stará Aréna Ostrava – klub pro informaci a kulturu                    
Adresa: Ostrava 2015 - Stará Aréna, 28. října 23 (Masarykovo náměstí), 702 00

9: 00 – 9:30

Registrace účastníků

9:30 – 9:45

Zahájení konference

Dita Eibenová, managerka Ostrava 2015
Petr Kajnar, primátor města Ostravy

Radana Zapletalová, předsedkyně Komise kultury města Ostravy
Marta Smolíková, ředitelka ProCulture/Otevřená společnost, o.p.s.
Nigel Bellingham, ředitel British Councilu Praha

9:45 – 10:05

Marta Smolíková
Umění, kulturní rozmanitost a sociální inkluze v kontextu české kulturní politiky

10:05 – 10:45

Colin Mercer    
Co je kulturní mapování, plánování, politika? K čemu? Pro koho? Jak?

10:40 - 10:55 

Přestávka na kávu

10:55 -11:30

Colin Mercer       
Proces mapování a plánování kulturního a kreativního sektoru: klíčové koncepty,
metody a postupy

11:30 -11:45

Diskuze

11:45 -12:20

Colin Mercer
Kulturní kapitál a Capitals of Culture /hlavní města kultury: témata a příklady

12:20 - 12:35

Diskuze

12:35 - 13:35

Oběd
Vegetariáni adresa:
Ristorante Rusticana (pobočka Burfi), Sokolská tř. 23, 702 00 Moravská Ostrava
(5 minut cesty od Staré Arény)

Ostatní adresa:
Restaurace Pod muzeem, Masarykovo náměstí 1,  702 00  Ostrava
(2 minuty cesty od Staré Arény)

13:35 - 14:05

Lia Ghilardi                                  
Hledání DNA města
                              
- urbánní a kulturní hlediska mapování místa
- osobitost a vazby s kulturním turismem, regenerací a kulturním marketingem místa

14:05 - 14:20

Přestávka na kávu

14:20 - 15:00

Lia Ghilardi    
DNA města
- plánování sociálních dopadů
- plánování kulturní rozmanitosti

15:00 - 15: 30

Diskuze

15: 30 - 15: 55

Informace k programu následujícího dne

16:00

Závěr prvního dne

20: 30 – 22:00

Setkání na pivu s Ostravskou kulturou a diskuze
U Peciválů,  Stodolní 851/4
702 00  Ostrava-Moravská Ostrava
Telefon: +420 596 122 262

   
Den 2  
14. května 2010

Místo: Stará Aréna Ostrava – klub pro informaci a kulturu                    
Adresa: Ostrava 2015 - Stará Aréna, 28. října 23 (Masarykovo náměstí), 702 00

9:15 - 9:30

Registrace účastníků

9:30 - 10:05

Lia Ghilardi
Případové studie
Mantova (Itálie), Sliga (Irsko), Perthu (Skotsko), Norwich (Velká Británie)  
Turku Evropského města kultury 2011

10:10 - 10:20

Diskuze

10:20 - 10:55

Colin Mercer   
Případové studie kreativních měst
Nottingham, Bathu (Velká Británie), Hong Kong, Córdoba (Španělsko)

10:55 - 11:15

Přestávka na kávu

11:15 -11: 40

Lenka Zemanová
Kreativní město Ostrava a kulturní rozmanitost v Ostravě
nápady a témata z her Future City Game

11:40 -12: 10

Kateřina Sidiropulu Janků
Multikulturní aspekty města Ostravy

12:10 - 12:20

Rozdělení účastníků do odpoledních pracovních skupin
Skupina 1 Industriální minulost
Skupina 2 Multikulturní potenciál

12:20- 13:20

Oběd
Vegetariáni adresa:
Ristorante Rusticana (pobočka Burfi), Sokolská tř. 23, 702 00 Moravská Ostrava
(5 minut cesty od Staré Arény)

Ostatní adresa:
Restaurace Pod muzeem, Masarykovo náměstí 1,  702 00  Ostrava
(2 minuty cesty od Staré Arény)

13:25

Setkání s průvodci skupin před Starou Arénou a odchod na Černou louku

13: 30 – 14:50

Ostrava Černá Louka  - místo potenciálního kulturního klastru v Ostravě
Průvodce skupiny:  Hana Šustková, Adam Gebrian
Facilitátoři: Colin Mercer, Lia Ghilardi

Po úvodním slovu Hany Šustkové a Adama Gebriana (cca 10 minut) k lokalitě Černé Louky jako potenciálního kulturního klastru Ostravy představí Colin Mercer se zapojením účastníků skupiny 2 možnosti procesu mapování v lokalitě a to s ohledem na téma industriální minulost města a její inkluzivní potenciál.

Lia Ghilardi se zapojením účastníků skupiny 1 bude demonstrovat způsob práce při procesu kulturního mapování v terénu a to s ohledem na začlenění multikulturního potenciálu města do jeho kulturní politiky.

14:50 -15:05

Pěší návrat do Staré Arény

14:50 – 15:05

Přestávka na kávu

15:05 - 16:15

Práce ve skupinách facilitovaná Liou Ghilardi a Colinem Mercerem
Skupina 1
Téma: Možnosti začleňování multikulturního potenciálu města do kulturní politiky
moderuje Marta Smolíková
Skupina 2
Téma: Jak efektivně využít průmyslovou minulosti jako součást inkluzivního potenciálu města
moderuje Ilona Rozehnalová

16:15 - 16:30

Závěry z práce skupiny 1 (Marta Smolíková)

16:30 - 16:45

Závěry z práce skupiny 2 (Ilona Rozehnalová)

16:45 - 17 :05

Shrnutí práce skupin Lia Ghilardi, Colin Mercer

17: 05 – 17: 30

Shrnutí průběh druhého dne a závěrečná diskuze Lia Ghilardi a Colin Mercer

17:30 – 17:40

Zakončení sympozia Dita Eibenová, přípravný tým Ostrava 2015

17: 45

Závěr druhého dne