Přednášející

Colin Mercer je prvním profesorem kulturní politiky v Spojeném království a bývalým ředitelem Útvaru výzkumu pro kulturní politiku a plánování na Nottingham Trent University. Je mezinárodně uznávaným specialistou na analýzu strategického kulturního/kreativního odvětví, dále na výzkum a rozvoj. V této oblasti pracoval jako konzultant, znalec a výzkumný ředitel po dobu téměř 20 let, a to mimo jiné v Austrálii, Spojeném království.

Je velkým zastáncem nových regionálních programů v Spojeném království a v Evropě. Specializuje se na mapování a plánování v kreativních a kulturních odvětvích, na indikátory kultury a na souvislosti mezí kulturním a sociálním kapitálem. V rámci symposia v Ostravě představí svou metodu kulturního mapováni, která pracuje s kvantitativními a kvalitativními daty nejen statistického charakteru jako klíčového prvku kulturního plánování.

Lia Ghilardi vybudovala objemné portfolio kulturního plánování a projektů kulturního výzkumu v Spojeném království i jinde v Evropě. Po ukončení spolupráce s jedním z nejvlivnějších britských think tanků Comedia Consultancy, kterou v té době vedl Charles Landry (spoluautor konceptu kreativních měst), založila v roce 1999 organizaci Noema Research and Planning.

Lia Ghilardi je vzděláním urbánní socioložka (Università degli Studi di Trento, Itálie). Na City University (Londýn) obdržela titul MA za práci Rozdíly v kritice umění a na De Bono Seminars Programme (Malta) obdržela diplom za umění kreativního myšlení. Je čestnou výzkumnou spolupracovnicí na Oddělení mezinárodního kulturního plánování na De Montfort University (International Cultural Planning Research Unit of De Montfort University - Leicester) a vedoucí pracovnicí Modulu tvorby politiky na City University, na katedře politiky umění a managementu a je konzultantkou programu Evropské komise URBACT, který je zaměřený na udržitelný rozvoj měst.

Adam Gebrian Architekt, kritik, teoretik a propagátor architektury. Vystudoval s vyznamenáním fakultu architektury v Liberci (2006) a díky Fulbrightovu stipendiu také postgraduální program SCIFI na Southern California Institute for Architecture (SCI-Arc) v Los Angeles (2008). Žil, studoval a pracoval v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži, Londýně a v Los Angeles. Vydal sborník přednášek 29+3 a spoluzaložil server o architektuře archit.cz (2005). Je členem redakční rady časopisu Era21, kam pravidelně přispívá. Podílí se na organizaci Pecha Kucha Nights v Praze. Vystavoval svůj projekt pro Dubaj na 11. bienále v Benátkách (2008). Od roku 2009 působí jako moderátor vlastního pořadu “Bourání” na Radio Wave a vedoucí architektonického ateliéru na Fakultě umění a architektury Technické Univerzity v Liberci. Momentálně žije v Praze.

Ilona Rozehnalová je majitelkou antikvariátu a klubu Fiducia v Ostravě. Vystudovala obor český jazyk a literatura na Ostravské univerzitě a obor Marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Povoláním je antikvářka. Od roku 1999 zároveň s antikvariátem vede klub Fiducia, který je považován za jedno z nejvýznamnějších ostravských kulturních center. Zabývá se zajišťováním rozvoje kulturního života v městě Ostrava a jeho regionu, organizováním kulturních akcí se zaměřením na osvětovou, výstavní, literární a architektonickou činnost a obecně vzděláváním širší veřejnosti. V roce 2009 byla členem strategického týmu města Ostravy pro tvorbu kulturní koncepce města, je hlavním organizátorem festivalu Jeden svět v Ostravě, spolupořádá Bienále Industriální stopy, pořádá doprovodný industriální program pro festival Colours of Ostrava. Tématu industriálního dědictví formou veřejné osvěty, pořádání veřejných debat, přednášek a kulturních akcí se zabývá od roku 2000, kdy ve Fiducii proběhla první debata o budoucnosti Dolní oblasti Vítkovice.

Marta Smolíková Výkonná ředitelka Otevřené společnosti o.p.s., / ProCulture V letech 1993-2003 pracovala v Nadaci Open Society Fund Praha, nejprve jako koordinátorka programu pro výtvarné umění v Sorosově centru současného umění Praha a poté jako vedoucí programu Nadace pro umění a kulturu. V roce 2003 založila v rámci Otevřené společnosti o.p.s. centrum ProCulture. Jako expertka na kulturní politiku a management umění působí rovněž jako externí vyučující katedry divadelního managementu DAMU, VŠUP a Masarykovy univerzity v Brně. Je předsedkyní Rady pro umění ministra kultury ČR a členkou dalších poradních struktur různých kulturních institucí a projektů.

Hana Šústková je vědecká pracovnice Centra pro hospodářské a sociální dějiny Ostravské univerzity v Ostravě. Dlouhodobě se věnuje otázkám vývoje sociální stratifikace Ostravské průmyslové oblasti, migracím, soužitím národností v národnostně smíšeném prostoru Slezska. Autorsky se podílela např. na kolektivní monografii Člověk v Ostravě v 19. století či Historické encyklopedii podnikatelů Čech, Moravy a Slezska. 

Lenka Zemanová Koordinátorka Centra ProCulture. V minulosti působila jako nezávislá produkční fotografických a výstavních projektů, v letech 1994-1997 pracovala v Charles Steward Mott Foundation, později Econnect, v letech 2004-2006 jako manažerka pro vědu a výzkum na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V Otevřené společnosti o.p.s. pracuje od roku 2007 například na projektu Kreativních měst. Je vyškolenou moderátorkou /gamemasterkou/ metodiky Future City Game.