Symposium Umění, kulturní rozmanitost a sociální inkluze -  předpoklady rozvoje kreativity

Ve dnech 13. – 14. května 2010 ve Staré Aréně – klubu pro kulturu a informace 2015

Přední britští odborníci představí účastníkům symposia v ČR dosud málo známé, respektive nepoužívané metody práce, které přispívají k efektivnějšímu kulturnímu plánování.

Hlavními speakery budou Colin Mercer a Lia Ghilardi.

  • Colin Mercer je prvním profesorem kulturní politiky v Spojeném království a bývalým ředitelem Útvaru výzkumu pro kulturní politiku a plánování na Nottingham Trent University. Je mezinárodně uznávaným specialistou na analýzu strategického kulturního/kreativního odvětví, dále na výzkum a rozvoj. V této oblasti pracoval jako konzultant, znalec a výzkumný ředitel po dobu téměř 20 let, a to mimo jiné v Austrálii, Spojeném království. V průběhu sympozia představí metody kulturního mapování a plánování i případové studie evropských či asijských měst, která tyto metody využily jako například Nottingham, Bath, Honkong a španělská Córdoba, ucházející se o titul Evropské město kultury v roce 2016.
     
  • Lia Ghilardi vybudovala objemné portfolio kulturního plánování a projektů kulturního výzkumu v Spojeném království i jinde v Evropě. Po ukončení spolupráce s jedním z nejvlivnějších britských think tanků Comedia Consultancy, kterou v té době vedl Charles Landry (spoluautor konceptu kreativních měst), založila v roce 1999 organizaci Noema Research and Planning. V rámci symposia v Ostravě představí svou metodu Kulturní DNA města, kterou aplikovala například ve finském Turku vyhlášeném evropským hlavním městem kultury na rok 2011.


Sympozium je určeno pro aktivní kulturní organizátory, manažery, architekty, urbanisty, pracovníky místní správy nejen z Ostravy, ale i z Hradce Králové, Plzně a dalších českých měst, přičemž bude primárně zohledňovat potřeby Ostravy a reflektovat ostravské specifické prostředí zejména se zaměřením na problematiku kulturní rozmanitosti a sociální inkluze.


Počet účastníků symposia je omezen, registrujte se co nejdříve v registračním formuláři.

Více informací k symposiu Vám poskytne Markéta Volná (creativec-ostrava@proculture.cz, 608 701 869).

 

ProCulture        British Council                              

Akce probíhá pod záštitou primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara ve spolupráci přípravného týmu kandidatury Ostravy na titul EHMK 2015 s organizací ProCulture/Otevřená společnost o.p.s. a British Councilem.